世界硬鸡大赛大全 世界硬鸡大赛在线观看 高清完整视频 世界硬鸡大赛大全 世界硬鸡大赛在线观看 高清完整视频 , 九九电影网重口味视频 全集在线观看 九九电影网 九九电影网重口味视频 全集在线观看 九九电影网
Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi
Làm lại hóa đơn VAT trên giấy A4 để bổ sung phần nội dung.

Ngân hàng đã xuất hóa đơn VAT dịch vụ bảo lãnh thanh toán cho khách hàng từ tháng 07/2017. Trên hóa đơn in ra đã ghi rõ nội dung hàng hóa là dịch vụ bảo lãnh thanh toán. Do đối tác yêu cầu, khách hàng đề nghị bổ sung nội dung trên hóa đơn. Vậy có được soạn thảo lại hóa đơn VAT trên giấy A4, để bổ sung nội dung trên hóa đơn không (mọi yếu tố không thay đổi chỉ bổ sung thêm phần nội dung)

世界硬鸡大赛大全 世界硬鸡大赛在线观看 高清完整视频 世界硬鸡大赛大全 世界硬鸡大赛在线观看 高清完整视频 , 九九电影网重口味视频 全集在线观看 九九电影网 九九电影网重口味视频 全集在线观看 九九电影网

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!
">Quy định về luật khi thành lập công ty cổ phần
  • Để giúp các đơn vị giải quyết những vướng mắc sau khi đã thành lập công ty hay thành lập công ty TNHH, VinaBiz xin chia sẻ bài viết Thành lập công ty xong cần làm những gì.
  • ">Thành lập công ty xong cần làm những gì?
  • Trước khi thành lập công ty, các đơn vị cần chú ý về những điều kiện, quy trình hay những thủ tục trước khi thành lập công ty. Sau đây VinaBiz xin giới thiệu Thành lập doanh nghiệp cần có thủ tục gì.
  • ">Thành lập doanh nghiệp cần có thủ tục gì?
  • Ngoài hình thức thành lập công ty hay thành lập công ty TNHH ra, trường hợp thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì thực hiện như thế nào
  • ">Hình thức thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài
  • Việc thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần đều phải tuần thủ đúng theo quy định của luật pháp. Vậy Có điều kiện gì để thành lập công ty cổ phần.